ยินดีต้อนรับเข้าสู่โฮมเพจจังหวัดฟุคุโอกะ (ภาคภาษาต่างประเทศ)

ข้อมูลล่าสุด

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 28 ตุลาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 25 กันยายน 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 20 กันยายน 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
วันที่ 30 สิงหาคม 2560
อัพเดทข้อมูล "ลูกค้าจากต่างประเทศ"
วันที่ 23 สิงหาคม 2560
ปรับปรุงฟุกุโอกะข่าว
ดูต่อ

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
ข่าวฟุคุโอกะ (มีภาพประกอบ)

自動翻訳

โฮมเพจทางการของจังหวัดฟุกุโอกะ แปลขึ้นโดยโปรแกรมบริการแปลภาษาอัตโนมัติของหน่วยงานเอกชน เนื่องจากเป็นการแปลจากโปรแกรมแปลภาษา เนื้อหาจึงมีความแตกต่างจากภาคภาษาญี่ปุ่นต้นฉบับ จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบและขอความกรุณาศึกษาข้อตกลงของ Google ด้วย

自動翻訳
ลงทะเบียนระบบเตือนภัยพิบัติทางอีเมล

QR code to accessกรุณาใช้โทรศัพท์มือถือเพื่อเข้าสู่ระบบ

แผนผังเว็บไชต์
มรดกจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมญี่ปุ่นสมัยเมจิ
'เกาะที่อุทิศแก่พระเจ้า' แหล่งมรดกที่เกี่ยวข้องกับเมืองมุนากาตะและเกาะโอกิโนะชิมะ
Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.