Skip to content

Tin tức Fukuoka

Quan khách đến từ nước ngoài

Ngày 30-8-2017

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền New Zealand tại Nhật Bản - Ngài Stephen PAYTON


Ngày 8-8-2017

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Australia tại Nhật Bản - Ngài Richard Fairfax COURT


Ngày 7-8-2017

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Brazil tại Nhật Bản

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa liên bang Brazil tại Nhật Bản - Ngài Andre Aranha Correa do Lago


Trang chủ

Trang chủ
Đăng ký hệ thống mail gửi tin phòng chống thiên tai (tiếng Anh)

QR code to accessDùng khi truy cập bằng điện thoại cầm tay

Copyright (C) 2012 Fukuoka Prefecture.All rights reserved.